Randstad Nederland maakt deel uit van de Randstad Holding n.v. De Holding is vertegenwoordigt in elf Europese landen, in Canada en in de Verenigde Staten. In totaal werken er zo’n 14.000 medewerkers voor de Randstad Groep en dagelijks zijn er ruim 200.000 flexwerkers werkzaam voor Randstad. Randstad is marktleider sinds de oprichting in 1960. Onze kernactiviteit is het bij elkaar brengen van mensen en organisaties. In de afgelopen veertig jaar op de arbeidsmarkt hebben we grote deskundigheid opgebouwd. Deze zetten wij dagelijks in voor optimale dienstverlening aan onze klanten. Onze kennis en ervaringen gebruiken we ook om de positie van flexwerkers te verbeteren. Zo heeft Randstad een voortrekkersrol gespeeld bij de totstandkoming van onder andere:

  • de Wet flexibiliteit en zekerheid
  • CAO voor Uitzendkrachten
  • maatschappelijke acceptatie van flexwerk

Randstad heeft een vernieuwende kijk op werk. Dit heeft geleid tot de introductie van effectieve en flexibele oplossingen voor ondernemingen en instellingen. Randstad speelt zo een essentiële rol bij het in goede banen leiden van personeelsveranderingen op de arbeidsmarkt. Op basis van onze visie op mensen en werk zorgen we onder andere voor:

  • de juiste kandidaten voor tijdelijke én vaste posities
  • goede begeleiding en herplaatsing van personeel bij organisatieveranderingen
  • het terugdringen van ziekteverzuim
  • voldoende bezetting bij grote evenementen
  • efficiënte inzet van uw bestaande personeelsbezetting