Discriminatie Arbeidsmonitor

14 juni 2022

Discriminatie Arbeidsmonitor 2022: 1 op de 5 Nederlanders ervaart wel eens sociale onveiligheid op het werk
Toch staat het thema bij 26% van de organisaties niet op de agenda

Amsterdam, 14 juni 2022 – Ruim driekwart van de Nederlandse bevolking tussen de 18 en 68 jaar (76%) voelt zich sociaal veilig op het werk. Desondanks heeft bijna 1 op de 5 Nederlanders wel eens sociale onveiligheid op de werkvloer ervaren. Het blijft vaak een onbesproken onderwerp en in 23% van de organisaties is het nog steeds onduidelijk waar mensen terechtkunnen. Dit blijkt uit de Discriminatie Arbeidsmonitor 2022 van Nationale Vacaturebank.

Uit het onderzoek blijkt dat meer vrouwen dan mannen zich wel eens sociaal onveilig voelen op het werk. Volgens de respondenten is er sprake van sociale veiligheid wanneer er respectvol met elkaar om wordt omgegaan (67%), wanneer ze vrij zijn om zichzelf te kunnen zijn (59%) en wanneer ze niet worden beoordeeld op grond van gender, afkomst, geslacht of geaardheid (59%). Sociale onveiligheid wordt vaker ervaren door medewerkers met een biculturele achtergrond. Ruim driekwart voelt zich sociaal veilig, maar toch is er nog voldoende werk aan de winkel volgens Sharita Boon, B2B Directeur bij DPG Recruitment. “Uit ons onderzoek blijkt dat 1 op de 5 medewerkers zich sociaal onveilig voelt op de werkvloer. Een groot deel van de respondenten geeft namelijk aan dat er binnen hun organisatie geen proces, meldpunt of vertrouwenspersoon aanwezig is om sociaal onveilig gedrag te melden, of dat dit bij hen niet bekend is. Vooral binnen het MKB (31%) valt het op dat hier weinig over gesproken wordt in de organisatie. Er is dus werk aan de winkel. Sociale veiligheid zou de norm moeten zijn binnen elke organisatie en het is belangrijk dat als er een onveilige situatie is, dat men weet waar ze terecht kunnen en dat hier serieus mee om wordt gegaan.

Collega’s spelen belangrijke rol bij aankaarten discriminatie
Van de Nederlandse beroepsbevolking heeft 16% wel eens te maken gehad met discriminatie op het werk; dat geldt met name voor de generatie tot 35 jaar. Daarnaast kent 12% wel iemand die eens te maken heeft gehad met discriminatie, of heeft dit zien gebeuren bij collega’s. Het gaat dan bijvoorbeeld over het ontvangen van negatieve opmerkingen (47%) of over ongelijke behandeling (40%). Wanneer dit gebeurt, zijn mannen sneller geneigd zich uit te spreken en het aan te kaarten. In 28% van de gevallen wordt er echter helemaal geen melding gemaakt of actie ondernomen. Boon: “In 2021 werd er in 39% van de gevallen van discriminatie geen actie ondernomen. Je ziet dat men zich uitspreekt, maar de stap om dit aan te kaarten als het jezelf overkomt blijft nog steeds erg groot. In bijna 1 op de 3 situaties waar werd gediscrimineerd, was het een collega die actie ondernam. Ook het management speelt hierin een essentiële rol. Zij zijn verantwoordelijk voor een werkklimaat waarin het geven van feedback normaal is, en waar op de juiste manier gehandeld wordt wanneer het nodig is. Alleen zo creëer je collectief een veilige en inclusieve werkomgeving.”

Verwachting Nederlanders: discriminatie op de werkvloer blijft toenemen
Ruim een derde van de Nederlanders (37%) verwacht dat discriminatie de komende jaren niet zal verminderen, maar gelijk zal blijven of juist zal toenemen. “Dit is zorgwekkend. Juist in deze tijd waarin er steeds meer taboes worden doorbroken en de ‘zwijgcultuur’ steeds meer afbrokkelt, verwacht slecht 17% dat discriminatie op de werkvloer minder zal worden. Hier ligt een belangrijke verantwoordelijkheid voor organisaties om aandacht te blijven besteden aan dit thema en de veiligheid op de werkvloer te allen tijde te waarborgen”, aldus Boon.

Over de Discriminatie Arbeidsmonitor 2022
De Discriminatie Arbeidsmonitor is een terugkerend onderzoek van Nationale Vacaturebank in samenwerking met online veldwerkbureau Panel Inzicht. Het onderzoek is dit jaar voor de derde keer uitgevoerd. De 2500 respondenten vormen een representatieve afspiegeling van de Nederlandse bevolking waarin zowel werknemers, werkgevers, zzp’ers als werklozen zijn ondervraagd.

Over Nationale Vacaturebank
Met ruim een miljoen cv’s en een groot aanbod actuele vacatures is Nationale Vacaturebank al ruim 20 jaar dé Vacaturebank voor iedereen. We helpen werkzoekenden aan een passende baan en ondersteunen organisaties bij hun zoektocht naar geschikte kandidaten. Wij geloven dat iedereen met talent en de wil om te werken een gelijke kans moet krijgen om mee te doen op de arbeidsmarkt. Ga voor meer informatie naar www.nationalevacaturebank.nl.